توسط 1400-11-13
تخته نرد ابلق گره

تخته نرد های گردو رو میشه در طیف رنگی و طرحی بینظیر و کاملا متفاوت بدونه هیچ گونه نم

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-13
تخته نرد گره گردو

تخته نرد سنندج گره گردو ابلق که به دو رنگ هم مشهور هست  این نوع چوب دارای کنتراس

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-12
تخته نرد استخوانی

چوب گردو دارای بافت های بینظیر و همچنین دارای رنگ و طرح و نقشهای بسیار متفاوتی نسبت

ادامه مطلب...