توسط 1400-11-22
تخته نرد گره شکری

تخته نرد شکری گره کردو  مشهور به صدفی یا استخوانی از گره های مرغوب درختان مناطق

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-19
تخته نرد گره پروانه ای

تخته نرد سنندج شایان سالها زحمت و مشقت استادانی عزیز چون پدر مرحومم استاد بزرگ کما

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-15
شباب

بهترین سازنده تخته نرد در ایران کردستان سنندج 

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-15
تخته نرد ابلق مدل گاو

تخته نردی ابلق گون که به لطف سفید زیاد و طرح قرینه چوب به شکل یک گاونر شاخ دار در آمد

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-15
تخته نرد ابلق گردو

تخته نرد ابلق تخته نردی که دارای دو رنگ تضاد باشن رو ابلق میگن که بسیار نادر هست&nbs

ادامه مطلب...