توسط 1400-11-22
تخته نرد ریشه زغالی

تخته نرد زغالی  همیشه داشتن یک تخته نرد تیره به داشتن تخته نرد روشن میارزه تخته

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-15
تخته نرد ابلق مدل گاو

تخته نردی ابلق گون که به لطف سفید زیاد و طرح قرینه چوب به شکل یک گاونر شاخ دار در آمد

ادامه مطلب...