...
  • پروژه :تخته نرد طلایی چوب گردو
  • دسته بندی ها :تخته نرد سنندج
  • تاریخ شروع :1400/11/01
  • وضعیت :تحویل داده شده
  • مشتری :کاربران

شرح پروژه

تخته نرد طلایی ریشه گردو 

بینظیر در ساخت و استفاده از چوب ریشه گردو طلایی که میشه گفت در لول بسیار بالایی قرار گرفته 

از سه لولا استفاده شده و عمیق تر از تخته نرد های معمولی ساخته شده 

تخته نرد سنندج اثار بسیار زیبایی رو میشه در بافت چوب دید