deconsult image

تخته نرد کیانوش شباب

  • مرحوم استاد کمال شباب 

    مرحوم استاد کمال شباب از صنعتگران و هنرمندان نامی و بزرگ تخته نرد ساز که در خرداد ماه ۱۳۳۶ در محله جورآباد سنندج به دنیا آماده وی تا سال ۱۳۴۹ مشغول به تحصیلات بوده تا اینکه از طریق دایی پدرشان جناب اقای استاد غلام علی گلستان آرا از پیشکسوتان این هنر و صنعت به این حرفه روی آوردند و از طریق آقای گلستان آرا به شاگردی عمو زاده ی خویش مرحوم استاد بزرگ آقای اقبال شباب کردستانی در آمدند و بعد از چند سال کار و فعالیت از کارگاه مرحوم کردستانی به فعالیت مجزا و تاسیس اولین کارگاه شخصی خود و با شروع اولین جواز کسب در سال ۱۳۵۵
درباره ی ما
\