میز تخته نرد ‌‌شطرنج معرقکاری شده

حالا تماس بگیر
آدرس