مالک و پدر تخته نرد سازی ایران , جناب آقای استاد کمال شباب

حالا تماس بگیر
آدرس