تخته نرد تمام گره و ریشه گردو درجه یک

حالا تماس بگیر
آدرس